Tài nguyên

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trần Văn Luân)
 • (Nguyễn Đăng Nhật Quang)
 • (Trần Đức Anh)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Sơ sài
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hinh0023.jpg Hinh0022.jpg Hinh0015.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Cây nhị phân

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Trần Đức Anh (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:51' 18-09-2011
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM
  TMT
  1
  Nội dung
  Các khái niệm
  Đặc điểm
  Hình dạng
  Các khái niệm
  Định nghĩa kiểu dữ liệu
  Các lưu ý khi cài đặt
  Các thao tác
  2
  Các khái niệm
  Bậc của một nút: là số cây con của nút đó.
  Nút gốc: là nút không có nút cha.
  Nút lá: là nút có bậc bằng 0.
  Nút nhánh: là nút có bậc khác 0 và không phải là gốc.
  3
  Các khái niệm (tt)
  Độ dài đường đi từ gốc đến nút x: là số nhánh cần đi qua kể từ gốc đến x.
  Độ cao của cây: Độ dài đường đi từ gốc đến nút lá ở mức thấp nhất.
  4
  Đặc điểm cây nhị phân tìm kiếm
  Là cây nhị phân
  Giá trị của một node bất kỳ luôn lớn hơn giá trị của tất cả các node bên trái và nhỏ hơn giá trị tất cả các node bên phải
  Nút có giá trị nhỏ nhất nằm ở trái nhất của cây
  Nút có giá trị lớn nhất nằm ở phải nhất của cây
  7
  3
  36
  1
  6
  15
  40
  23
  4
  5
  Nút
  Định nghĩa kiểu dữ liệu
  typedef struct TNODE
  {
  Key;
  struct TNODE *pLeft, *pRight;
  } *TREE;
  Giá trị
  Trỏ trái
  Trỏ phải
  TNODE
  Key
  pLeft
  pRight
  6
  Ví dụ khai báo cây nhị phân biểu diễn các node là số nguyên
  typedef struct TNODE
  {
  int Key;
  struct TNODE *pLeft, *pRight;
  } *TREE;
  7
  Các lưu ý khi cài đặt
  Bước 1: Khai báo kiễu dữ liệu biểu diễn cây
  Bước 2: Xây dựng hàm đưa dữ liệu (nhập) vào cây
  Bước 3: Xây dựng các thao tác duyệt, tìm kiếm, huỷ, …

  Các lưu ý khác:
  1. Trước khi tạo node mới phải xin cấp phát vùng nhớ.
  2. Trước khi tạo cây mới phải khởi tạo cây rỗng.
  3. Trước khi kết thúc chương trình phải huỷ cây (giải phóng vùng nhớ).
  8
  Cấu trúc chương trình
  Khai báo cấu trúc cây
  Khởi tạo cây rỗng
  Xây dựng cây
  Các thao tác
  Hủy cây
  9
  Các thao tác
  1. Xây dựng cây
  2. Duyệt cây
  3. Cho biết các thông tin của cây
  4. Tìm kiếm
  5. Xoá node trên cây
  10
  Các thao tác
  1. Xây dựng cây
  2. Duyệt cây
  3. Cho biết các thông tin của cây
  4. Tìm kiếm
  5. Xoá node trên cây
  11
  40
  15
  4
  6
  1
  36
  3
  Xây dựng cây
  7
  Nếu node cần thêm < node đang xét thì thêm về bên trái.
  Ngược lại thì thêm về bên phải.
  12
  Xây dựng cây (tt)
  int ThemNut (TREE & t, int x)
  {
  if(t!=NULL)
  { if(x==t->Key) return 0;
  else
  {
  if(xKey) ThemNut(t->pLeft, x);
  else ThemNut(t->pRight, x);
  }
  }
  else
  {
  t=new TNODE;
  if(t==NULL) return -1;
  t->Key=x;
  t->pLeft=t->pRight=NULL;
  return 1;
  }
  }
  13
  Các thao tác
  1. Xây dựng cây
  2. Duyệt cây
  3. Cho biết các thông tin của cây
  4. Tìm kiếm
  5. Xoá node trên cây
  14
  Các thao tác
  1. Xây dựng cây
  2. Duyệt cây
  3. Cho biết các thông tin của cây
  4. Tìm kiếm
  5. Xoá node trên cây
  15
  Duyệt cây
  Thứ tự trước (NLR)
  Thứ tự giữa (LNR)
  Thứ tự sau (LRN)
  16
  NLR
  7 L7 R7
  7 3 L3 R3 36 L36 R36
  7 3 1 6 L6 36 15 R15 40
  7 3 1 6 4 36 15 23 40
  7
  3
  36
  1
  6
  15
  40
  23
  4
  17
  NLR
  Tại node t đang xét, nếu khác rỗng thì
  . In giá trị của t
  . Duyệt cây con bên trái của t theo thứ tự NLR
  . Duyệt cây con bên phải của t theo thứ tự NLR
  void NLR (TREE t)
  {
  if(t!=NULL)
  {
  cout<Key<<“ ”;
  NLR(t->pLeft);
  NLR(t->pRight);
  }
  }
  18
  BÀI TẬP
  Bài 1
  Hãy xây dựng cây nhị phân tìm kiếm theo thứ tự nhập sau:
  27 19 10 21 35 25 41 12 46 7
  Hãy duyệt cây trên theo thứ tự trước
  Bài 2
  Hãy xây dựng cây nhị phân tìm kiếm theo thứ tự nhập sau:
  H B C A E D Z M P T
  Hãy duyệt cây trên theo thứ tự trước
  Bài 3
  Hãy xây dựng cây nhị phân tìm kiếm theo thứ tự nhập sau:
  Huế Đà Nẵng Hà Nội Vĩnh Long Cần Thơ Sóc Trăng Nha Trang Đồng Nai Vũng Tàu An Giang Tiền Giang Bình Dương Hải Dương
  19
  LNR
  L7 7 R7
  L3 3 R3 7 L36 36 R36
  1 3 L6 6 7 15 R15 36 40
  1 3 4 6 7 15 23 36 40
  7
  3
  36
  1
  6
  15
  40
  23
  4
  20
  LNR
  Tại node t đang xét, nếu khác rỗng thì
  . Duyệt cây con bên trái của t theo thứ tự LNR
  . In giá trị của t
  . Duyệt cây con bên phải của t theo thứ tự LNR
  void LNR (TREE t)
  {
  if(t!=NULL)
  {
  LNR(t->pLeft);
  cout<Key<<“ “;
  LNR(t->pRight);
  }
  }
  21
  LRN
  L7 R7 7
  L3 R3 3 L36 R36 36 7
  1 L6 6 3 R15 15 40 36 7
  1 4 6 3 23 15 40 36 7
  7
  3
  36
  1
  6
  15
  40
  23
  4
  22
  LRN
  Tại node t đang xét, nếu khác rỗng thì
  . Duyệt cây con bên trái của t theo thứ tự LRN
  . Duyệt cây con bên phải của t theo thứ tự LRN
  . In giá trị của t
  void LRN (TREE t)
  {
  if(t!=NULL)
  {
  LRN(t->pLeft);
  LRN(t->pRight);
  cout<Key<<“ “;
  }
  }
  23
  BÀI TẬP
  Bài 4
  Hãy xây dựng cây nhị phân tìm kiếm theo thứ tự nhập sau:
  27 19 10 21 3 15 41 50 30 27
  Hãy duyệt cây trên theo thứ tự giữa
  Bài 5
  Hãy xây dựng cây nhị phân tìm kiếm theo thứ tự nhập sau:
  H B C A E D T M X O
  Hãy duyệt cây trên theo thứ tự sau
  24
  Vấn đề cần quan tâm
  Xây dựng cây từ kết quả duyệt theo thứ tự trước (NLR)
  Chọn giá trị đầu tiên làm node gốc.
  Lần lượt đưa các giá trị còn lại từ trái sang phải vào cây theo nguyên tắc xây dựng cây.
  Xây dựng cây từ kết quả duyệt theo thứ tự sau (LRN)
  Chọn giá trị cuối cùng làm node gốc.
  Lần lượt đưa các giá trị còn lại từ phải sang trái vào cây theo nguyên tắc xây dựng cây.
  25
  Vấn đề cần quan tâm (tt)
  Xây dựng cây từ kết quả duyệt theo thứ tự giữa (LNR)
  Gọi r: Số lượng giá trị cho trước.
  Gọi m = r div 2: Giá trị ở giữa.
  Chọn giá trị thứ m làm node gốc.
  Lần lượt đưa các giá trị bắt đầu từ vị trí m-1 lùi về trái vào cây theo nguyên tắc xây dựng cây.
  Lần lượt đưa các giá trị bắt đầu từ vị trí m+1 đến cuối vào cây theo nguyên tắc xây dựng cây.
  26
  BÀI TẬP
  Bài 6
  Hãy vẽ cây nhị phân tìm kiếm T biết rằng khi duyệt cây T theo thứ tự Left-Right-Node thì được dãy sau: 1, 4, 7, 5, 3, 16, 18, 15, 29, 25, 30, 20, 8.
  Hãy duyệt cây T trên theo thứ tự Node-Left-Right.
  Cây T có chiều cao là bao nhiêu? Tìm các đường đi từ gốc có độ dài là 4 trên cây
  27
  BÀI TẬP
  Bài 7
  Hãy vẽ cây nhị phân tìm kiếm T biết rằng khi duyệt cây T theo thứ tự Node-Left-Right thì được dãy sau: 9, 4, 1, 3, 8, 6, 5, 7, 10, 14, 12, 13, 16, 19.
  Hãy duyệt cây T trên theo thứ tự Left-Right-Node.
  Liệt kê các nút lá của cây. Liệt kê các nút nhánh của cây.
  28
  CÀI ĐẶT
  void Nhap(TREE &t)
  {
  int x;
  do{
  cout<<“Nhap gia tri: “;
  cin>>x;
  int kq=ThemNut(t, x);
  if(kq==0||kq==-1)
  break;
  }while (true);
  }
  29
  CÀI ĐẶT
  void main()
  {
  TREE t;
  t=NULL;
  Nhap(t);
  cout<<“Duyet cay theo thu tu giua: “;
  LNR(t);

  Huy(t);
  }
  30
  Các thao tác
  1. Xây dựng cây
  2. Duyệt cây
  3. Cho biết các thông tin của cây
  4. Tìm kiếm
  5. Xoá node trên cây
  31
  Các thao tác
  1. Xây dựng cây
  2. Duyệt cây
  3. Cho biết các thông tin của cây
  4. Tìm kiếm
  5. Xoá node trên cây
  32
  Cho biết các thông tin của cây
  Số node lá (node bậc 0)
  Số node có 1 cây con (node bậc 1)
  Số node chỉ có 1 cây con phải
  Số node có 1 cây con trái
  Số node 2 cây con (node bậc 2)
  Độ cao của cây
  Số node của cây
  Các node trên từng mức của cây
  Độ dài đường đi từ gốc đến node x
  33
  Số node lá
  Nếu node t khác rỗng thì
  . Nếu node t có bậc 0 thì
  Trả về 1
  . Ngược lại
  Trả về Số node lá cây trái t
  + Số node lá cây phải t
  Nếu node t rỗng thì
  Trả về 0
  34
  Số node lá (tt)
  int DemNutLa (TREE t)
  {
  if(t)
  {
  if(t->pLeft==NULL && t->pRight==NULL)
  return 1;
  else
  return DemNutLa(t->pLeft)+DemNutLa(t->pRight);
  }
  else
  return 0;
  }
  35
  Số node có 1 cây con
  Nếu node t khác rỗng thì
  d=Số node bậc 1 của cây trái t
  + Số node bậc 1 của cây phải t
  Nếu node t có bậc 1 thì trả về d+1
  Ngược lại trả về d
  Nếu node t rỗng thì
  Trả về 0
  36
  Số node có 1 cây con
  int DemNut1Con(TREE t)
  {
  if(t)
  {
  int d=DemNut1Con(t->pLeft)+DemNut1Con(t->pRight);
  if((t->pLeft!=NULL&&t->pRight==NULL)
  ||(t->pLeft==NULL&&t->pRight!=NULL))
  return d+1;
  else
  return d;
  }
  else
  return 0;
  }
  37
  Số node chỉ có 1 cây con phải
  Nếu node t khác rỗng thì
  d = Số node chỉ có 1 cây con phải của cây con trái t
  + Số node chỉ có 1 cây con phải của cây con phải t
  Nếu node t chỉ có 1 cây con phải thì trả về d+1
  Ngược lại trả về d
  Nếu node t rỗng thì
  Trả về 0
  38
  Số node có 1 cây con phải
  int DemNut1ConPhai(TREE t)
  {
  if(t)
  {
  int d=DemNut1ConPhai(t->pLeft)
  +DemNut1ConPhai(t->pRight);
  if(t->pLeft==NULL && t->pRight!=NULL)
  return d+1;
  else
  return d;
  }
  else
  return 0;
  }
  39
  Số node chỉ có 1 cây con trái
  40
  Số node có 2 cây con
  41
  Độ cao của cây
  int DoCaoCay(TREE t)
  {
  if(t)
  {
  int t1=DoCaoCay(t->pLeft);
  int t2=DoCaoCay(t->pRight);
  return Max(t1, t2)+1;
  }
  else
  return 0;
  }
  42
  Số node của cây
  43
  Các node trên từng mức
  Mức 2: 1 6 15 40
  7
  3
  36
  1
  6
  15
  40
  23
  4
  44
  Các node trên từng mức
  void InMuck(TREE t, int k, int m=0)
  {
  if(t)
  {
  if(m==k)
  {
  printf("%d ", t->Key);
  return;
  }
  else
  {
  m++;
  InMuck(t->pLeft, k,m);
  InMuck(t->pRight, k, m);
  }
  }
  }
  45
  In các node của tất cả mức
  46
  Độ dài đường đi từ gốc đến node x
  47
  Các thao tác
  1. Xây dựng cây
  2. Duyệt cây
  3. Cho biết các thông tin của cây
  4. Tìm kiếm
  5. Xoá node trên cây
  48
  Các thao tác
  1. Xây dựng cây
  2. Duyệt cây
  3. Cho biết các thông tin của cây
  4. Tìm kiếm
  5. Xoá node trên cây
  49
  Tìm kiếm
  Tìm x
  Tìm min
  Tìm min của cây con bên phải
  Tìm max
  Tìm max của cây con bên trái
  50
  Ví dụ tìm x = 23
  7
  3
  36
  1
  6
  15
  40
  23
  4
  51
  Tìm x
  TNODE * TimKiem(TREE t,int x)
  {
  if(t!=NULL)
  {
  if(t->Key==x) return t;
  if(xKey)
  return TimKiem(t->pLeft,x);
  else
  return TimKiem (t->pRight,x);
  }
  return NULL;
  }
  52
  Tìm min
  TNODE* Min(TREE t)
  {
  while(t->pLeft!=NULL)
  {
  t=t->pLeft;
  }
  return t;
  }
  53
  Min cây con bên phải
  54
  Tìm max
  55
  Tìm max cây con bên trái
  56
  Các thao tác
  1. Xây dựng cây
  2. Duyệt cây
  3. Cho biết các thông tin của cây
  4. Tìm kiếm
  5. Xoá node trên cây
  57
  Các thao tác
  1. Xây dựng cây
  2. Duyệt cây
  3. Cho biết các thông tin của cây
  4. Tìm kiếm
  5. Xoá node trên cây
  58
  Xóa node trên cây
  Node lá
  Node có 1 cây con
  Node có 2 cây con
  7
  3
  36
  1
  6
  15
  40
  23
  4
  59
  Xóa node lá
  Xóa 1
  Xóa 23
  7
  3
  36
  1
  6
  15
  40
  23
  4
  60
  Xóa node 1 cây con
  Xóa 6
  Xóa 15
  7
  3
  36
  1
  6
  15
  40
  23
  4
  4
  23
  61
  Xóa node 2 cây con
  Tìm node thế mạng
  Cách 1: Tìm node trái nhất của cây con phải
  Cách 2: Tìm node phải nhất của cây con trái

  Xóa 36 (Cách 2)
  7
  3
  36
  1
  6
  15
  40
  23
  4
  16
  23
  62
  Tìm node thế mạng
  void TimTheMang (TREE &pHuy,TREE & q)
  {
  if(q->pLeft)
  TimTheMang(pHuy, q->pLeft);
  else
  {
  pHuy->Key=q->Key;
  pHuy=q;
  q=q->pRight;
  }
  }
  63
  Xóa một node có giá trị x
  void HuyNut (TREE & t, int x)
  {
  if(t!=NULL)
  { if(xKey) HuyNut(t->pLeft,x);
  else{
  if(x>t->Key) HuyNut(t->pRight,x);
  else{
  TNODE * pHuy=t;
  if(t->pLeft==NULL) t=t->pRight;
  else
  if(t->pRight==NULL) t=t->pLeft;
  else TimTheMang(pHuy,t->pRight);
  delete pHuy;
  }
  }

  }
  }
  64
  Huỷ toàn bộ cây
  Nếu node khác rỗng
  Hủy cây bên trái t
  Hủy cây bên phải t
  Hủy node t
  65
  Cho dãy số theo thứ tự nhập từ trái sang phải như sau: 20 15 35 30 11 13 17 36 47 16 38 28 14
  Hãy vẽ cây nhị phân tìm kiếm cho dãy số trên.
  Hãy cho biết kết quả duyệt cây trên theo thứ tự trước, giữa và sau.
  Cho biết độ cao của cây, các nút lá, các nút có bậc 2.
  Vẽ lại cây sau khi thêm nút: 25 và 91
  Trình bày từng bước và vẽ lại cây sau khi lần lượt xoá các nút: 11 và 35
  66
   
  Gửi ý kiến